Čítačky dokladov

Overenie spojenia

Endpoint je dostupný len pre povolenú IP adresu a priradeným hash reťazcom. Podpora je dostupná na office@horecagroup.sk

Endpoint pre zápis

Povinné parametre v GET: hash (string) - je reťazec troch parametrov oddelených pomlčkou (1-1-hash) = id služby - id zariadenia - hash pridelený systémom Ellipse.

https://demo.ellipsecloud.com/api/datastore/?hash=hashstring

Každým volaním endpointu sa prepíšu dáta z predchadzajúceho volania na rovnakom endpointe. 

Odoslanie dát

Povinné parametre v POST: data (string) - pole vo formáte json

https://demo.ellipsecloud.com/api/datastore/?hash=hashstring

Endpoint odpovie http 200, status: Saved, data: uložené data. V prípade neúspešného volania http 406 s popisom chyby.