Úhrada darčekového poukazu na externej pokladni

Ak dochádza k internému predaju darčekového poukazu priamo na prevádzke, napr. wellness recepcia, fitness, recepcia a pod. je možné využiť úhradu faktúry za darčekový poukaz aj na externej pokladni. 

Postup vyúčtovania "na pulte"

  • Vytvorenie objednávky 
  • Vytvorenie faktúry 
  • Úhrada faktúry na externej pokladni 
  • Odoslanie darčekového poukazu

Vytvorenie objednávky

V záložke Voucher - Objednávky - Nová objednávka vyplníme informácie a údaje o klientovi. 

Vytvorenie faktúry

Následne po vytvorení objednávky vytvoríme faktúru jednoduchým kliknutí na na vytvoriť doklad. 

Úhrada faktúry na recepcii alebo externej kase (Reštaurácia / Wellness / Fitness)

Po vytvorení faktúry máme dve možnosti.

  • úhrada na recepcii
  • úhrada na externej kase 

Ak klient chce faktúru uhradiť priamo na recepcii, stačí vojsť do detailu faktúry, nastaviť typ platby (hotovosť alebo platobná karta) a v pravom hornom rohu odoslať faktúru do fiškálu. 

Úhrada na externej pokladni

V prípade, že klient chce uhradiť faktúru priamo na externej pokladni, je v detaile faktúry iba nastaviť druh platby, ale faktúru nedávame uhradiť do ekasy. Prejdeme do externej pokladne, na ktoré chceme inkaso faktúry zrealizovať a prejdeme na ikonu "úhrada faktúry". Zobrazí sa nám posledná faktúra na úhradu a klikáme na tlačidlo úhrada. 

Odoslanie poukazu

Po úspešnej platbe klientovi odovzdávame poukaz alebo posielame elektronicky na e-mailovú adresu.